Parafia - Sakramenty święte

ZASADNICZO WSZYSTKIE SAKRAMENTY PRZYJMUJE SIĘ W PARAFII ZAMIESZKANIA

CHRZEST

W I i III niedzielę na Mszy św. o godz. 12:30
Obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem w środę po Mszy św. o godz. 18:00

Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka, wierzący i praktykujący. Zasadniczo nie powinno się chrzcić dzieci ludzi niewierzących lub żyjących w grzechu ciężkim bez woli poprawy.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić; Nie może być chrzestnym niepraktykujący i żyjący w konkubinacie lub tylko związku cywilnym.
 3. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 4. Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1)

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

 • akt urodzenia dziecka
 • dane rodziców (z dowodów tożsamości)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (z dowodów tożsamości)
 • zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.
 • Kartki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych

Następujące dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej na miesiąc przed datą chrztu.

BIERZMOWANIE

Kandydaci zgłaszają się w trzeciej klasie gimnazjum i przez formację parafialną i szkolną po zdaniu egzaminu mogą być dopuszczeni do przyjęcia tego sakramentu. Parafialne spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w drugą niedzielę miesiąca o godz. 15:00. Najbliższe spotkanie 11 września 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo chrztu
 • Indeks formacji religijnej
 • Opinia katechety

EUCHARYSTIA

Przygotowanie do przyjęcia Eucharystii przez dzieci z drugich klas odbywa się w szkole i na katechezie parafialnej raz w miesiącu III niedzielę miesiąca godz. 15:00. Sakrament Eucharystii zasadniczo przyjmuje się w parafii zamieszkania. ( KPK 528§ 1, 890 i 914, II PSP nr 106 Cat. Trad. Nr 107 ) . Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywa się w III niedzielę maja.
Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo chrztu, (Ad sacra)
 • opinia katechety.
 • Gdy dziecko nie jest z naszej parafii pozwolenie pisemne od proboszcza parafii zamieszkania.

SAKRAMENT POKUTY

Codziennie podczas każdej Mszy Świętej.

 • W pierwsze piątki miesiąca dla dorosłych od 17:30

NAMASZCZENIE CHORYCH

W I piątki miesiąca od godz. 9.00 udajemy się do chorych uprzednio zgłoszonych w kancelarii parafialnej lub zakrystii. W nagłych wypadkach o każdej porze. Sakrament może przyjąć każdy wielokrotnie o ile zachodzi taka potrzeba (ciężka choroba, stan przedoperacyjny) . Warunkiem jest wyraźna chęć i stan łaski uświęcającej. Sakrament udzielany jest chorym a nie zmarłym. Należy przygotować w domu: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece oraz wodę święconą.

MAŁŻEŃSTWO

Na sześć miesięcy o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa należy powiadomić urząd parafialny.
Narzeczeni są zobowiązani stawić się z dokumentami na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego w celu wygłoszenia zapowiedzi i ustalenia terminu na spisanie protokołu małżeńskiego.

Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu małżeństwa:

 • Dowody osobiste narzeczonych w celu wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych
 • Świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego" (ważne tylko 3 miesiące)
 • Świadectwo bierzmowania
 • Świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatnich klas szkoły Podstawowej i Średniej
 • Zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego (10 katechez)
 • Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich w poradni rodzinnej (3 spotkania)
 • Jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące!)
 • Jeżeli jest zawarty związek cywilny to zaświadczenie z USC.
 • Jeśli obydwoje narzeczeni pochodzą z innej parafii pozwolenie i licencję od proboszcza parafii zamieszkania,

POGRZEB

Formalności pogrzebowe załatwia najbliższa rodzina zmarłego. Zasadniczo pogrzeby mogą odbywać się w odpowiednich dniach w godzinach od 10.00 do 17.00. Szczegóły ustala rodzina w zakładzie pogrzebowym a później w kancelarii parafialnej.
Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, trzeba zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

Pozbawieni pogrzebu kościelnego mogą być:

 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty
 2. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
 3. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
 4. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184 § 1).