Wspólnoty - Żywy Różaniec

Jest wspólnotą ludzi, którzy każdego dnia modląc się jedną tajemnicą Różańca odpowiadają na wezwanie Matki Bożej do modlitwy za świat, Kościół i wszystkie sprawy potrzebujące pomocy Maryi. Msza św. odprawiana jest w pierwszą sobotę miesiąca i po niej następuje zmiana tajemnic. Zmiany tajemnic dokonuje ks. Krzysztof.

Opiekun grupy: ks. Krzysztof Konopka

 

INTENCJE MODLITEWNE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA ROK 2017

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Parafialna: módlmy się o jedność chrześcijan. Niech dobry Bóg zniesie różnice i podziały między wyznaniami chrześcijańskimi, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Luty

Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spycham na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Parafialna: módlmy się o liczne i dobre spowiedzi święte w naszym kościele. Prośmy Boga, aby przed jego miłosierdzie w sakramencie pokuty jak najszybciej przystąpili ci, którzy latami się nie spowiadali.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Parafialna: módlmy się w intencji Ojca Świętego, aby Bóg obdarzył go dobrym zdrowiem i siłami do kierowania Kościołem Katolickim.

Kwiecień

Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Parafialna: Zawierzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi nasze parafialne przygotowanie do setnej rocznicy objawień Fatimskich. Prośmy o liczne, duchowe owoce tego jubileuszu.

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Parafialna: Módlmy się w intencji maturzystów i młodzieży, którzy podejmują wybór drogi życiowej, aby zawsze wybierali ścieżki zgodne z wolą Bożą.

Czerwiec

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Parafialna: módlmy się za nasz Naród, aby były w nim szanowane chrześcijańskie wartości i katolicka nauka społeczna.

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Parafialna: módlmy się za osoby ubogie i bezdomne, które są na terenie naszej parafii, aby mieli zapewniony godny byt, a dobry Bóg niech im pomoże uporządkować życie

Sierpień

Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Parafialna: módlmy się za rodziny naszej parafii, które zmagają się z chorobą alkoholizmu, aby dobry Bóg dał opamiętanie, siły w przezwyciężeniu nałogu i odkrycie piękna życia bez zniewolenia.

Wrzesień

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Parafialna: módlmy się o obronę dzieci i młodzieży przed zaplanowaną deprawacją, której służy zmiana programu nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Prośmy Boga o odpowiedzialną postawę rodziców

Październik

Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Parafialna: módlmy się za rodziny i małżeństwa naszej parafii, aby były wierne Panu Bogu i Ewangelii oraz wzrastały w miłości.

Listopad

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Parafialna: módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, krewnych, bliskich, znajomych i przyjaciół. Prośmy Boga o radość życia wiecznego dla zmarłych budowniczych naszego kościoła, zmarłych dawnych kapłanów pochodzących lub pracujących w tej parafii

Grudzień

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Parafialna: Aby Narodzenie Chrystusa pobudzało wiernych do jeszcze głębszego wyznawania wiary, a także o nawrócenie dla walczących z Bogiem i Kościołem oraz zagubionych w wierze.

 

 

 

https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=75b08120fec74e8d98aa059cc142584b&folder=default0%2FINBOX&id=708&attachment=4&save=0&filter=1

I

https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=75b08120fec74e8d98aa059cc142584b&folder=default0%2FINBOX&id=708&attachment=7&save=0&filter=1