Wspólnoty - Parafialny Klub Seniora

PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Śladami Świętego Jana Pawła II – z tym hasłem przewodnim wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka zorganizowana przez panią Małgorzatę Kałdowską. Trzydniowa wędrówka (7 – 9 listopad) odbyła się do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa i Wadowic. Każde z tych miejsc było bliskie sercu Świętego Jana Pawła II, dlatego tak ważne było nawiedzenie tych miejsc. Rozpoczynając od porannej mszy świętej autokar wypełniony pielgrzymami wyruszył do Częstochowy. Długą podróż starał się urozmaicić ksiądz proboszcz Robert Giza duszpasterz pielgrzymki, który przybliżał nam historię każdego z miejsc, pamiętając przy tym o modlitwie. Podróży towarzyszyły także filmy dotyczące życia i posługi Świętego Jana Pawła II. Pierwszy przystanek – Częstochowa. To tu, przed obrazem Matki Bożej, każdy z pielgrzymów mógł powierzyć swoje modlitwy, prosić o łaski i dziękować za otrzymane dary. Dzień ten zakończył się wyjazdem do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wszyscy mogli odpocząć i nabrać sił w Domu Pielgrzyma. Kolejny dzień był bowiem pełen wrażeń. Rozpoczynając pobudką o 6.30, po śniadaniu pielgrzymi wyruszyli do Krakowa. Pierwszym punktem tego dnia były Łagiewniki, gdzie grupa nawiedziła Sanktuarium Miłosierdzia Bożego a także odprawiona została msza święta w kaplicy, gdzie znajdują się grób i relikwie Siostry Faustyny. Było to na pewno dla każdego z pielgrzymów bogatym doświadczeniem duchowym. Nie tracąc ani chwili autokar zawiózł grupę do pobliskiego nowo wybudowanego Centrum Jana Pawła II, gdzie przewodnik zapoznał pielgrzymów z historią tego miejsca. To tu, za wstawiennictwem naszego papieża dokonało się wiele cudów. Każdy z pielgrzymów po zakończonym opowiadaniu mógł  zostawić intencję u stóp ołtarza, w którym znajduje się ampułka z nieskrzepniętą krwią Jana Pawła II. Grupa mogła także zwiedzić każde z miejsc, o których opowiadał przewodnik. Kolejnym punktem podróży był Rynek Główny, gdzie na pielgrzymów czekał obiad. Będąc w Krakowie nie sposób pominąć Zamek Królewski i katedrę na Wawelu. Większość pielgrzymów zwiedziło reprezentacyjne komnaty królewskie i katedrę a także groby królewskie. Grupa zwiedziła także Kościół Mariacki oraz Sukiennice. Po powrocie do Kalwarii na nocleg, zaplanowano miły wieczór i quiz tematyczny z nagrodami dla uważnych obserwatorów filmów o Janie Pawle II. Miły wieczór był ostatnim wspólnie spędzonym. Planem na kolejny dzień była Droga Krzyżowa prowadzona przez o. Damiana wzbogacona dodatkowymi informacjami na temat tego miejsca. Mimo trudnych warunków atmosferycznych i trudnego podłoża, każdy przebył całą drogę. Często z pomocą innych ponieważ warunki były naprawdę bardzo trudne. Kolejnym punktem, poprzedzonym mszą świętą był obiad, po zakończeniu którego grupa wyruszyła w drogę do Wadowic. Po skosztowaniu tradycyjnych kremówek pielgrzymi udali się do Domu Rodzinnego Ojca Świętego, gdzie pod okiem przewodnika poznali i przeszli przez wszystkie etapy życia papieża. Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta w katedrze w Wadowicach. Pełni wrażeń, zmęczeni ale zadowoleni pielgrzymi powrócili do Torunia. Pielgrzymkę należy zaliczyć do udanych a w głowach uczestników na długo pozostaną bardzo miłe wspomnienia. Sama organizatorka wspomina ten czas jako napięty dla niej samej, ale jednocześnie podkreśla, że trud pielgrzymowania jest pozytywnym doświadczeniem, który wzbogaca nas duchowo. Pani Małgorzata zapewnia, że planuje na przyszłość kolejne wyjazdy. Pierwszy z nich odbędzie się w przyszłym roku, którego celem będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. Więcej informacji wkrótce.    Katarzyna Staszewska