Wspólnoty - Patronat Misyjny i Grupa Miłosierdzia

Wspólnota Miłosierdzia

W naszej parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła na toruńskich Rybakach z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Bieńka powołany został Patronat Misyjny. Ks. Piotr Bieniek zobowiązał siostrę Faustynę Gajdę do założenia grupy misyjnej. Do Patronatu Misyjnego należą 42 osoby, które modlitwą, ofiarą, a także materialnie wspierają misje św.
Część członków Patronatu Misyjnego ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia podejmuje modlitwę w intencjach misji we własnych domach, w duchowej łączności z pozostałymi osobami patronatu, a także w miarę swoich możliwości wspierając materialnie i ofiarowując swoje cierpienia w intencjach misji. Pozostałe osoby tworzą Grupę Miłosierdzia. Jest to grupa formacyjno - modlitewna. Podczas spotkań odbywających się w poniedziałki o godz. 16.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencjach misji św., misjonarek i misjonarzy. Polecamy również Miłosierdziu Bożemu kapłanów i siostry zakonne posługujące w naszej Parafii, modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Grupa obejmuje modlitwą wstawienniczą Ojca Św., cały Kościół Św. oraz wszystkie aktualne potrzeby naszej Ojczyzny i Wspólnoty Parafialnej. Podczas spotkań głoszone są konferencje oparte na tekstach Pisma Św. oraz nauki Kościoła na temat dzieła misyjnego. Wgłębiamy się w tematy dotyczące Eucharystii w naszym życiu, znaczenia codziennej modlitwy, spowiedzi i Komunii Św.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Wspólnota uczestniczy czynnie we wspólnej Eucharystii, przygotowując liturgię słowa.
Wspólnota systematycznie przygotowuje i prowadzi modlitwy podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Nabożeństw Fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października. Podczas adoracji o godz. 15:00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Droga Krzyżowa.
Grupa czynnie pomaga w różnych pracach na rzecz parafii, przygotowuje liturgię podczas świąt i uroczystości parafialnych, miedzy innymi przygotowuje jeden z czterech ołtarzy na procesję Bożego Ciała.
Obecnie opiekunką Grupy Miłosierdzia Bożego jest Ks. Proboszcz Robert Giza.
Wszystkich chętnych, którzy odczuwają potrzebę wspólnej modlitwy, serdecznie zapraszamy.

Patronat Misyjny

Patronat Misyjny to konkretna stała współpraca duchowa i materialna, polegająca na wspieraniu placówek misyjnych rozsianych na wszystkich kontynentach. Patronat misyjny to praktyka włączenia się w dzieło misyjne Kościoła, możliwe dla każdego chrześcijanina, który pozostając we własnej Ojczyźnie przekracza granice i siłą ducha dociera do różnych miejsc, by Jezus był poznawany i kochany. Służy temu modlitwa w intencjach misji i misjonarzy, która nieograniczona ani czasem ani przestrzenią dociera do najdalszych zakątków świata i rozbudza „przyjaciół Boga".
Wobec faktu, że wielu z naszych braci nie poznało prawd Ewangelii nie możemy być obojętni, lecz musimy kierować się nakazem Chrystusa :
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię."
Ten nakaz nakłada na nas chrześcijan obowiązek włączenia się w wielkie dzieło ewangelizacji. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało."
Powołani do szerzenia tego dzieła są misjonarze i misjonarki. Patronaty misyjne są pomostem łączącym placówki misyjne z Ojczyzną poprzez stały kontakt duchowy oraz gromadzenie środków potrzebnych do normalnego funkcjonowania placówek misyjnych niosących wszelką pomoc tubylczej społeczności.
Barbara Namysłowska