Michalici - Daty z życia i działalności ks. Markiewicza i Zgromadzenia św. Michała Archanioła

13.07.1842
Bronisław Bonawentura Markiewicz urodził się w Pruchniku k/Jarosławia.

15.09.1867
Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze w Przemyślu z rąk Ordynariusza Ks. Biskupa Antoniego Monastyrskiego.

1867 - 1885
Pełnił posługę wikariusza w Harcie i przy katedrze w Przemyślu. Następnie studiował na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie we Lwowie i w Krakowie. Z kolei był proboszczem w parafii Gać a po prawie dwóch latach proboszczem w parafii Błażowa. Od 1882 roku był wykładowcą teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym w Przemyślu.

30.11.1885
Przybył do Turynu do Księży Salezjan.

01.01.1886
Rozpoczął nowicjat u Księży Salezjan w San Benigno Canavese koło Turynu.

25.03.1887
Złożył profesję wieczysta na ręce Ks. Jana Bosko. Następnie pracował na terenie Włoch.

28.03.1892
Jako członek Towarzystwa Salezjańskiego przybył do Miejsca, które wkrótce za staraniem Sługi Bożego otrzymało nazwę "Miejsce Piastowe".

06.04.1892
Objął urząd proboszcza w parafii Miejsce. Początek organizacji Zakładu Wychowawczego na plebani.

29.09.1897
Po wizytacji Ks. Mojżesza Veronesiego - Salezjanina z Włoch i jego zaleceniach, Ks. Markiewicz wniósł do Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu i do Ojca Świętego Leona XIII, prośbę o pozwolenie na założenie nowego Zgromadzenia zakonnego.

19.12.1897
Został skreślony z listy członków Towarzystwa Salezjańskiego odtąd pozostał pod jurysdykcją Biskupa Przemyskiego.

14.04.1898
Zatwierdzenie statutu Towarzystwa Powściągliwość i Praca.

16.07.1898
Wydanie pierwszego numeru miesięcznika "Powściągliwość i Praca".

24.04.1899
Błogosławieństwo Papieża Leona XIII dla Towarzystwa Powściągliwość i Praca.

02.08.1903
Fundacja Zakładu Wychowawczego w Pawlikowicach.

29.01.1912
Świątobliwa śmierć Ks. Bronisława Markiewicza. Zmarł w opinii świętości.

01.02.1912
Pogrzeb Ks. Bronisława Markiewicza Miejscu Piastowym z udziałem Ks. Biskupa Karola Fischera.

29.09.1921
EREKCJA ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ PRZEZ KSIĘCIA BISKUPA ADAMA STEFANA SAPIEHĘ.

12.10.1922
Ks. Biskup Józef Sebastian Pelczar zatwierdził w diecezji przemyskiej pierwsze Konstytucje męskiego Zgromadzenia.

21.08.1928
Ks. Biskup Anatol Nowak erygował Zgromadzenie Sióstr Michalitek.

05.05.1956
Zgromadzenie żeńskie otrzymało od Stolicy Apostolskiej Dekret Pochwalny.

08.12.1958
Ks. Biskup Franciszek Barda zarządził wszczęcie procesu informacyjnego o beatyfikację Ojca Założyciela.

28.04.1963
Zamknięcie procesu informacyjnego w Przemyślu i przekazanie dokumentacji do Stolicy Apostolskiej.

15.06.1966
Zgromadzenie męskie otrzymało od Stolicy Apostolskiej Dekret Pochwalny.

29.01.1989
Zatwierdzenie nowych Konstytucji Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

05.05.1990
Uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków Ojca Założyciela z cmentarza parafialnego do kościoła zakonnego.

02.07.1994
Promulgacja dekretu heroiczności cnót Ojca Założyciela przez Ojca św. Jana Pawła II.

08.12.1995 08.12.1996
Rok Maryjny w Zgromadzeniu z racji 100-lecia obecności Figury Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Macierzystym Domu Zakonnym w Miejscu Piastowym.

1996 /1997
Rok Jubileuszowy, 75 - lecie zatwierdzenia Zgromadzenia.

07.11.1998
100 - lecie miesięcznika "Powściągliwość i Praca".

13.06.1999
Beatyfikacja Michalickich męczennikow Sług Bożych Ks. Władysława Bładzinskiego, Ks. Wojciecha Nierychlewskiego

21.04.2004
Zatwierdzenie przez Komisję Lekarską nadzwyczajnego - z medycznego punktu widzenia - uzdrowienia (co do sposobu) przez przyczynę Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza.

19.06.2005
Beatyfikacja ks. Markiewicza.