Parafia - Historia

Zanim powstała parafia św. Michała Archanioła, na Rybakach w Toruniu założono Instytut Maryjny. Instytut Maryjny powstał 30 stycznia 1939 roku i był prowadzony przez ks. Franciszka Nowakowskiego, kapłana diecezji włocławskiej. Pomocą w posłudze ks. Franciszkowi służyli michalici - ks. Bartłomiej Sławiński CSMA i ks. Feliks Skrzypkowiak CSMA. Przy Instytucie Maryjnym znajdowała się kaplica, do której na wspólną modlitwę przychodzili czciciele Matki Bożej Różańcowej.

Wybuch II wojny światowej i okupacja hitlerowska uniemożliwiły dalszy rozwój Instytutu Maryjnego. W 1945 roku wycofujący się okupant spalił siedzibę. Po odzyskaniu niepodległości ks. Franciszek Nowakowski 15 lipca 1948 r. aktem darowizny nieruchomość Instytutu Maryjnego zapisał dla Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Od tej chwili Księża Michalici rozpoczęli tworzenie placówki duszpasterskiej. Pod kierunkiem ks. Pawła Borkowskiego CSMA odremontowano zniszczoną kaplicę, a 4 sierpnia 1949 roku Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej bp Kazimierz Kowalski dokonał jej otwarcia. Kaplicę poświęcił ks. Prepozyt Radca Kolczyk, proboszcz parafii pw. Świętych Janów, na terenie której znajdował się Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W uroczystości wzięli udział kapłani ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła: ks. Jan Zawada CSMA, ks. Władysław Moroz CSMA, ks. Paweł Borkowski CSMA oraz ks. Stanisław Pałach CSMA.

Ks. Paweł Goga - proboszcz toruńskiej parafii pw. Chrystusa Króla ofiarował dla nowej placówki duszpasterskiej nadstawę ołtarzową z figurą Serca Jezusowego, która pochodziła z prowizorycznej kaplicy na Mokrem. Ofiarodawca wyraził nadzieję, że tak jak na Mokrem powstała wspaniała świątynia, tak tu na Rybakach będzie nowy, wspaniały kościół.

W miarę dokonywanych remontów poszerzała się kaplica, a tym samym możliwości duszpasterskie. Owocną działalność pierwszego rektora podjęli kolejno ks. Edward Tomza CSMA, ks. Stanisław Sołtysik CSMA i ks. Stanisław Nowak CSMA.

31 sierpnia 1970 roku bp Kazimierz Kowalski zlecił utworzenie parafii, podnosząc do godności świątyni parafialnej michalicką kaplicę na Rybakach. Pierwszym rektorem tworzącej się parafii na Rybakach został Przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Stanisław Nowak CSMA. Jego współpracownikami w 1971 roku byli: ks. Stanisław Stanowicki CSMA, ks. Janusz Rzucidło CSMA, ks. Janusz Błoński CSMA, ks. Stefan Sobczak CSMA, ks. Antoni Białoczyński CSMA i ks. Eugeniusz Janowski CSMA.

Dnia 1 stycznia 1971 roku Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej bp Kazimierz Kowalski dekretem erekcyjnym powołał do istnienia nową parafię toruńską pod wezwaniem św. Michała Archanioła i zawierzył jej prowadzenie dotychczasowemu rektorowi ks. Stanisławowi Nowakowi CSMA. Odtąd zaczął funkcjonować samodzielny ośrodek duszpasterski z pełnymi prawami parafialnymi.

Drugim proboszczem - od 1972 roku - został ks. Walerian Moroz CSMA. Za jego kadencji rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła. Przywieziono z Jasnej Góry kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a cała parafia oddała się w niewolę Matce Bożej. Przebudowano też chór w kaplicy i zakupiono nowe organy elektronowe Hammonda.

Kolejnym proboszczem został ks. Janusz Rzucidło CSMA. Jego najważniejsze dokonanie to rozpoczęcie w 1975 r. prac związanych z odnowieniem i zmianą wystroju wnętrza kaplicy. Kierował nimi Wiesław Daroch, artysta plastyk z Łodzi.

19 października 1976 r. miała miejsce centralna uroczystość 25-lecia pracy duszpasterskiej członków Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Toruniu. Uroczystą sumę odprawił bp Zygfryd Kowalski, który dokonał poświęcenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, stacji Drogi Krzyżowej oraz figury Chrystusa Zmartwychwstałego, św. Józefa i św. Antoniego.

W 1979 roku proboszczem parafii został ks. Stanisław Klocek CSMA i funkcję tę pełnił przez 12 lat. Za jego staraniem i pod jego kierownictwem został zbudowany nowy kościół oraz budynek parafialny, salki katechetyczne (obecnie Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza), pomieszczenia socjalne i kotłownia. 13 maja 1979 roku odprawiono po raz pierwszy Nabożeństwo Fatimskie, które na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości naszej parafii i trwa do dzisiejszego dnia. Trzy miesiące później z Torunia wyruszyła Pierwsza Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem "Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu". Długość trasy wynosiła 300 km.

Najważniejszym momentem za kadencji ks. Stanisława Klocka CSMA było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię. Aktu tego 29 czerwca 1983 roku dokonał biskup chełmiński Marian Przykucki. Budowa świątyni trwała około pięć lat. 30 maja 1987 r. ten sam biskup dokonał poświęcenia nowo wybudowanego kościoła na Rybakach.

W 1989 roku nowym proboszczem parafii na Rybakach został ks. Maksymilian Sowa CSMA. W czasie jego posługi, 29 września 1991 roku bp Marian Przykucki poświęcił trzy dzwony, które zainstalowano na wieży kościelnej. Dzwony otrzymały imiona: Maryja, św. Józef, św. Michał, a ufundowano je z okazji 70. rocznicy zatwierdzenia przez Kościół Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Kolejnym proboszczem naszej parafii w 1993 roku został ks. dr Czesław Kustra CSMA. We wrześniu tego samego roku zainaugurowano działalność "Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza". Jego pierwszym dyrektorem został ks. Józef Ślusarczyk CSMA. Miesiąc później parafia doczekała się własnej gazety. Powołano zespół redakcyjny "Informatora Duszpasterskiego", a jego pierwszy numer drukiem ukazał się 10 października. Dwutygodnik ten wychodzi do dziś i jest bardzo popularny wśród naszych parafian. Nastąpiła też rozbudowa dolnego kościoła. Wybudowano pomieszczenia dla biblioteki, wideoteki, urządzono salkę pw. św. Michała Archanioła, ks. Bronisława Markiewicza oraz aulę im. Jana Pawła II.

Następnego roku po raz pierwszy w Toruniu i w parafii urządzono imprezę pod nazwą Michayland - radosne święto dzieci. Impreza, która tak radośnie została przyjęta przez dzieci, kontynuowana jest po dzień dzisiejszy.

18 lipca 1999 roku parafię objął nowy proboszcz - ks. Piotr Bieniek CSMA. Pod jego zarządem parafia św. Michała Archanioła rozpoczęła kolejne tysiąclecie. 1 października 2000 roku Ordynariusz Diecezji Toruńskiej bp Andrzej Suski dokonał konsekracji świątyni na Rybakach. W kolejnych latach dokonywano prac wykończeniowych w kościele, jak również prac nad wzrsotem duchowym wiernych. 13 września 2005 roku w naszej parafii podczas Nabożeństwa Fatimskiego razem z Ordynariuszem Diecezji Toruńskiej bpem Andrzejem Suskim i całym Zgromadzeniem św. Michała Archanioła dziękowaliśmy Panu Bogu za dar beatyfikacji Ojca Założyciela ks. Bronisława Markiewicza. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele miasta Torunia.

Pod koniec października, dekretem bpa Andrzeja Suskiego kościół na Rybakach otrzymał drugorzędnego patrona - bł. ks. Bronisława Markiewicza, a 29 stycznia 2006 roku odbył się pierwszy odpust parafialny ku czci nowego patrona.

Ostatnich kilka lat

 • 29.9.1991 - uroczystość odpustowa, w czasie której J. E ks. Bp Ordynariusz Marian Przykucki dokonał poświęcenia 3 dzwonów o imionach Maryja, św. Józef, św. Michał. Uroczystość odbyła się w obecności rodziców chrzestnych i proboszcza, ks. Maksymiliana Sowy. Za tegoż proboszcza wykonano ołtarz główny: Krzyż oraz cztery figury, nagłośnienie kościoła, zainstalowano drzwi wejściowe do świątyni, prezbiterium, schody i posadzkę wyłożono marmurem i granitem. W parafii każdego roku odbywają się Nabożeństwa Fatimskie od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca. Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej podąża ulicami parafii lub alejami pobliskiego parku. Naszą parafię odwiedziło wielu biskupów i innych dostojnych gości, np. ks. Bp Marian Przykucki, Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczyk, bpi Jan Chrapek, Jan Szlaga, Andrzej Suski, Józef Szamocki, Bogdan Materski i wielu innych.
 • 7.5.1992 - Mszę św. odprawił neoprezbiter z naszej parafii ks. Leszek Przybylski, a miesiąc później ks. Jacek Nosowicz, nasz parafianin, obecnie pracujący w Zgromadzeniu Oblatów NPNMP, obecnie będący na misjach w Kamerunie.
 • 08.1993 - rozpoczęła działalność poradnia antyalkoholowa, dzisiejsze Duszpasterstwo AA.
 • 7.10.1993 - powołano do życia "Informator Duszpasterski"
 • 13.10.1993 - ogólnopolska wystawa filatelistyczna z okazji 15 lat pontyfikatu Jana Pawła II, zorganizowana przez Koło Zbieraczy z naszej parafii "św. Gabriel".
 • 21.11. Poświęcono odnowiony obraz MB Ostrobramskiej.
 • 19-20 luty 1994 - wizytacja kanoniczna parafii przez Bpa Ordynariusza Andrzeja Suskiego.
 • 12.06.1994 - Mszę św. odprawili bracia Jan i Stanisław Wroniewicze - nasi parafianie, obecnie ks. Michalici.
 • 1.6.1994 - po raz pierwszy zorganizowano Michayland - fantastyczne miasto dzieciaków. Do dziś odbyło się już 7 takich imprez, w których biorą udział tysiące dzieci z całego Torunia.
 • 24.7.94 - Mszę prymicyjną odprawił ks. Marek Wiśniewski z Torunia, michalita.
 • 2.10.1994 - powstała wspólnota Czcicieli św. Michała Archanioła, jej pierwszym moderatorem został ks. Józef Ślusarczyk, założyciel Oratoium im. ks. Bronisława Markiewicza.
 • 11-19 listopad 1995 - Misje Ewangelizacyjne.
 • 6 stycznia 1996 - w naszej świątyni dała koncert kolęd i pastorałek znana piosenkarka Eleni. Koncerty takie stały się w naszej parafii tradycją. Występowali Skaldowie, Krzysztof Krawczyk, Violetta Villas i inni.
 • 13 luty 1996 - Radca Generany ks. Tadeusz Musz zbierał informacje w sprawie cudu uzdrowienia naszego współbrata ks. Romana Włodarczyka przez przyczynę Czcigodnego Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza.
 • 20 luty 1996 - pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Chrapka odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego przygotowującego peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej po naszej diecezji.
 • 3 marca 1996 - dzieci z naszego Oratorium wzięły udział w woj. eliminacjach do Krajowych Zawodów modeli Balonów o puchar "Gordon Benetta" gdzie zajęly II miejsce. Sukces ten zapoczątkował pasmo zwycięstw naszych oratoryjno-parafialnych modelarzy, które trwają po dzień dzisiejszy.
 • 22-23 czerwiec 1996 - do naszej parafii przybyła figura MB Fatimskiej, przeniesiona w uroczystej procesji z Katedry św. Janów. Pasterce Maryjnej przewodniczył ks. Bp Jan Chrapek.
 • 26 sierpień 1996 - została otwarta biblioteka parafialna.
 • 4 września 1996 - obraz MB Ostrobramskiej został przeniesiony do nowo otwartej kaplicy w dolnym kościele.
 • 13.10.1996 - odbyło się II założycielskie spotkanie Akcji Katolickiej. Bp Ordynariusz mianował prezesem Jana Kostrzaka, byłego ambasadora w Estonii i w Kaliningradzie.
 • 27.1.1997 - odbyło się coroczne styczniowe spotkanie z "Radiem Maryja"
 • 16.02.1997 - kzania na wszystkich Mszach sw. głosił ks. Janusz Bieniek, misjonarz michalicki z Nowej Gwinei.
 • 24.03.1997 - Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Suski otworzył Toruńskie Centrum "Caritas", pracujące na terenie naszej parafii.
 • 25-27.04.1997 - odbyła się Oaza Młodzieży z całej Polski, ze wszystkich ośrodków michalickich w kraju.
 • 25.05.1997 - miała miejsce wizytacja kanoniczna Domu Zakonnego, przeprowadzona przez Ojca Generała ks. Kazimierza Tomaszewskiego.
 • 22.02.1998 - w naszej parafii rozpoczął się cykl katechezy dla dorosłych.
 • 28.02.1998 - Szkole Podstawowej leżącej na terenie naszej parafii, SP 13, w której pracują nasi katecheci, nadano imię Jana Pawła II
 • 29.05.1998 - w naszej świątyni wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Gimnazjum w Sztokholmie.
 • 29.03.1999 - w sali im. Jana Pawła II w naszym kościele odbyło się spotkanie z ks. dr Maciejem Bałą, naszym parafianinem, obecnie Rektorem WSD w Gdańsku, na temat encykliki "Fides et ratio" Jana Pawła II.
 • 12.12.1999 - w naszej świątyni rozpoczęła się renowacja Miski św., prowadzona przez OO. Redemptorystów.
 • 18.05.2000 - Ks. Michalici oraz Zakład Pedagogiki Chrześcijańskiej UMK w Toruniu przygotowały konferencję naukową na temat: "Domy Dziecka w obliczu wyzwań współczesności". W tym samym miesiącu w naszej parafii odbyła się Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Michael 2000", przygotowana przez parafialne Koło Filatelistów "św. Gabriel". Otwarcia wystawy dokonał ks. Bp Jan Chrapek.
 • 1.10.2000 - konsekracja naszej świątyni.
 • 10-11.03.2001 - miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Suskiego.
 • 17.06.2001 - Mszę św. prymicyjną o godz. 11.00 odprawił nasz parafianin ks. Bartłomiej Sławiński, który ukończył Wyższe Seminarium Diecezji Toruńskiej.
 • 18.10.2001 - Tragiczna śmierć Ordynariusza Diecezji Radomskiej bpa Jana Chrapka, który kilka lat był pomocniczym biskupem naszej diecezji, jak również wywodził się ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła.
 • 1.06.2002 - Odbył się Dzień Dziecka „MICHAYLAND", na którym honorowym gościem był Biskup Ordynariusz ks. Andrzej Suski.
 • 3-5.05.2005 - Wizytacja Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika i Ekonoma Generalnego ks. Stanisława Morawskiego.
 • 4.06.2005 - Kolejny już Dzień Dziecka MICHAYLAND - „Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków". W zabawie uczestniczyło kilka tysięcy dzieci. Honorowy patronat nad zabawą objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
 • 13.06.2005 - W czasie Nabożeństwa Fatimskiego został poświęcony obraz bł. Bronisława Markiewicza namalowany prze prof. Józefa Flika. Obraz umieszczony został w naszej świątyni.
 • 19.06. 2005 - Podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie dokonano beatyfikacji Założyciela Zgromadzeń św. Michała Archanioła, ks. Bronisława Markiewicza.
 • 31.07.2005 - Podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbyła się uroczystość prymicyjna naszego parafianina ks. Macieja Zaborowskiego CSMA.
 • 13.09.2005 - Podczas Nabożeństwa Fatimskiego odbyła się uroczystość dziękczynienia za dar beatyfikacji bł. ks. Bronisława Markiewicza. Uroczystościom przewodniczył bp Andrzej Suski - pasterz naszej diecezji. Nie zabrakło również Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzika i przedstawicieli Urzędu Miasta Toruń.
 • 30.01.2006 - Pierwszy odpust parafialny ku bł. ks. Bronisława Markiewicza, który dekretem bpa Andrzeja Suskiego został ogłoszony drugim patronem parafii. Eucharystii przewodniczył Biskup Ordynarium, obecna była również Telewizja Trwam i Radio Maryja.