Parafia - Katechezy parafialne

Katechezę chrzcielną dla rodziców i chrzestnych prowadzi ks. Andrzej Gornik w środę przed I i III niedzielą miesiąca po Mszy św o godz. 18:00

Katechezy dla dorosłych  - w niedzielę o godz. 12:30 prowadzi ks. prof. Jerzy Bagrowicz.

Katechezy dla młodzieży gimnazjalnej klas III przygotowujące do sakramentu bierzmowania w II niedzielę miesiąca o godz. 15:00 prowadzi ks. Krzysztof Konopka CSMA.

Katechezy dla młodzieży ponadgimnazjalnej przygotowujące do sakramentu małżeństwa w I niedzielę miesiąca o godz. 15:00 prowadzi ks. Krzysztof Konopka CSMA.

Katechezy dla rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 15:00 prowadzi ks. Jacek Księżopolski CSMA. Uroczystosć I Komunii św. w III niedzielę 21 maja 2017 r.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ
DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kań. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kań. 890 i 914 KPK).

Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii.
Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania.

Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego, forma i tematyka przygotowania do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania zostały ujednolicone we wszystkich parafiach diecezji.

 

L.dz. 2535/08/WG.
Toruń, 14 października 2008 r.
+ Józef Szamocki
Wikariusz Generalny