Wspólnoty - Czciciele św. Michała Archanioła

Drodzy Czciciele św. Michała Archanioła!

 

  Przed nami święta Bożego Narodzenia. Wszystko przygotowujemy, aby dobrze spędzić te chwile w pięknej atmosferze rodzinnej, bo nowonarodzony Chrystus chce przyjść do naszych rodzin i je uświecić zostawiając nam Słowo Boże. Jeszcze jednak trwamy w radosnym  okresie Adwentu, bo chcemy głębiej przygotować się na przyjście Zbawiciela. Dobrze odprawione rekolekcje adwentowe, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, dar dzielenia się z ubogimi. To przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.

Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod hasłem „Idźcie i głoście”. Ten rok duszpasterski jest dla wszystkich Czcicieli św. Michała Archanioła bardzo ważny, i to nie tylko ze względu na owoce jakich doznają wierni podczas peregrynacji figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano, ale ze względu na to, iż mamy być głosicielami Dobrej Nowiny w naszych środowiskach przez przykład własnego życia.

Rok 2017 to świętowanie 100 rocznicy objawień fatimskich. W Miejscu Piastowym w czerwcu odbędzie się koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej, a w Toruniu 13 maju będziemy obchodzić 38 rocznicę nabożeństw fatimskich. Kościół w Polsce 25 grudnia br. rozpoczyna rok poświecony św. Bratu Albertowi (Adamowi Chmielowskiemu). To właśnie, z dniem Bożego Narodzenia wiąże się w tym roku specjalna okoliczność. Sto lat temu, w ten dzień, gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy na Anioł Pański, narodził się dla nieba św. Brat Albert, opiekun nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak trafnie określił go Karol Wojtyła. Jedną z zasadniczych misji chrześcijan to czynne miłosierdzie, miłość, która przejawia się w konkretnym działaniu. Święty Brat Albert jest bez wątpienia wyrazistym świadkiem niesienia Ewangelii ubogim.

 Pragniemy więc w sposób szczególny w nadchodzącym czasie ukazać tę wyjątkową osobę, jako wzór do naśladowania patrona czynnej miłości bliźniego. Ojciec ubogich, jak nazywamy często św. Brata Alberta, może nas nauczyć jak w praktyce wypełnić nakaz Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”. Potrzeba nam takich świadków, aby nasze serca nie stygły, były wciąż, na nowo uwrażliwione na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym postępowaniu byli inspirowani „wyobraźnią miłosierdzia”. Brat Albert wskazuje nam jak możemy otworzyć nasze serca „na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny”.

Kolejna uroczystość, to 8 września 2017 roku przypada 300 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski koronami papieża Klemensa XI. Po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego – 1 kwietnia 1656 król Jan Kazimierz, składając śluby w katedrze lwowskiej, polecił Rzeczpospolitą opiece i obronie Matki Bożej, którą obrał na Królową Polski.

  Bogu dziękujemy za rok, który się kończy i za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy.

  Bracia i siostry spod znaku św. Michała Archanioła! Powierzmy też na nowo św. Michałowi Archaniołowi samych siebie, własne rodziny, parafie, ojczyznę, Ruch Czcicieli św. Michała Archanioła, Kościół i cały świat. Niech Książę Niebieski chroni nas od złego prowadzi ku szczytom świętości.

  Drodzy Czciciele! Z chlebem w ręku idziemy dziś na spotkanie świąt Bożego Narodzenia ufamy w Jego wielkie Miłosierdzie wobec nas. Chcemy się z Wami wszystkimi podzielić opłatkiem. Ten prosty gest wyraża najpiękniejsze chrześcijańskie postawy – pojednanie, gotowość do ofiar, a przede wszystkim wdzięczność, która nas ogarnia. Tego uczy nas Jezus,  On przyszedł na ludzki świat w Betlejem, co oznacza przecież „dom chleba”. I oznajmił przy jego cudownym rozmnożeniu, gdy karmił głodnych: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. On daje nam w Eucharystii swe ciało i zapewnia: „jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Łamiemy się z Wami opłatkiem, drodzy Czciciele św. Michała Archanioła. Wielu z Was, z Waszych rodzin walczy dziś o przetrwanie, ale i wspomaga ubogich i bezdomnych. Bez Waszej pomocy modlitewnej, bez Waszego wdowiego grosza nasza pomoc nie byłaby możliwa. Jezus też był biedny i bezdomny w betlejemskiej stajni, bo i dla Niego „nie było miejsca w gospodzie” bogaczy. Ale było miejsce w sercu pasterzy i każdego dobrego człowieka. W Waszym sercu. Czuliśmy tę Waszą pomoc i składamy wam za to serdeczne, michalickie „Bóg zapłać”! Pragnę także bardzo serdecznie podziękować z złożone ofiary na wypominki, pamiętamy o naszych zmarłych nie tyko w listopadzie ale przez cały rok. W pierwsze wtorki miesiąca sprawujemy za wszystkich Czcicieli Ofiarę Mszy św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

  Drodzy Czciciele! Będziemy wkrótce świętować narodziny dziecka imieniem Jezus – naszego Zbawiciela. Nie wybrali Mu tego imienia rodzice – sam Bóg je wybrał. Jedni wymawiali to imię z miłością, inni z nienawiścią, ale nikomu nie było obojętne. W to imię uzdrawiano chorych, głoszono odpuszczenie grzechów, wskrzeszano umarłych. W tym imieniu nauczali apostołowie i za to cierpieli. I nic się nie zmieniło przez ponad dwa tysiące lat. I dzisiaj ludzie z powodu Jezusa cierpią i giną, są prześladowani, szczególnie na Bliskim Wschodzie, a św. Michał Archanioł walczy z szatanem. Być chrześcijaninem to znaczy nosić w sercu imię Jezusa i wzywać Go nieustannie. On się po to narodził, aby nas zbawić. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha. Dlatego my także, drodzy Czciciele, możemy i musimy odpowiedzieć miłością, bo każdy z nas nosi imię świętego patrona.

  W imieniu toruńskich Czcicieli św. Michała Archanioła swoim i kapłanów pracujących w Toruniu na Rybakach, składam serdeczne życzenia: błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku A.D. 2017. Niech Jezus Wam błogosławi, a Jego Matka Maryja, św. Michał Archanioł i nasz patron bł. ks. Bronisław Markiewicz otaczają swoją opieką. Życzymy Wam zdrowia i pokonywania wszelkich trudności życiowych oraz radości płynącej z Dobrej Nowiny, jaką się karmimy rozważając Słowo Boże.

 

Na radosne dni Bożego Narodzenia z serca Wam błogosławię         

ks. Proboszcz Robert Giza CSMA  

BOŻE NARODZENIE’ 2016

 

W 1994 r. zrodziła się w parafii myśl zorganizowania pielgrzymki do Miejsca Piastowego na inaugurację Nabożeństw Fatimskich. Po powrocie na Mszy dziękczynnej odprawionej przez inicjatora pielgrzymki ks. Józefa Ślusarczyka zaproponowano utworzenie wspólnoty Czcicieli św. Michała Archanioła. To był początek. Obecnie wspólnota rozrosła się do 75 osób (w tym 4 osoby spoza Torunia - z odległej o 20 km Chełmży). Po przejściu ks. Józefa do pracy w Strudze moderatorem grupy został ks. Krzysztof Bochenek, ks. Piotr Bieniek a obecnie ks. Robert Giza, który do chwili obecnej sprawuje nad grupą opiekę duszpasterską.

Celem grupy jest życie zgodne z dekalogiem, modlitwa, szerzenie kultu św. Michała Archanioła i aniołów, a także życie zgodne z duchowością michalicką przekazaną przez bł. ks. Bronisława Markiewicza. W tym celu członkowie grupy w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykają się na Eucharystii, a po niej na agapie. Ponadto wśród toruńskich Czcicieli św. Michała bardzo silnie rozwinął się kult Matki Bożej Fatimskiej. Oprócz udziału w Nabożeństwie Fatimskim w naszej parafii co roku w maju Czciciele spotykają się na takim nabożeństwie w Miejscu Piastowym na "Górce". Zorganizowano również kilka wyjazdów na podobne nabożeństwa do Górek i Strugi.

Kolejnym celem działalności Czcicieli św. Michała Archanioła jest pielgrzymowanie. Celem pielgrzymek jest wspólna modlitwa za parafię i Zgromadzenie.

Pierwsze pielgrzymki w latach 1994-1996 były krótkie poza jedną - pielgrzymką do Miejsca Piastowego na Nabożeństwo Fatimskie. Potem zrodziła się myśl, by Czciciele poznali dzieło, które stworzył wielki człowiek - bł. ks. Bronisław Markiewicz. Dlatego na trasach pielgrzymek znalazły się parafie i Domy Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

 • 1997 r. trasa do Miejsca Piastowego wiodła przez Stalową Wolę, Przemyśl, Pawlikowice, Kalwarię Pacławską, Jasień, Krosno i parafię w Miejscu Piastowym, które odwiedzamy co rok.
 • 1998 r. - do Miejsca Piastowego Czciciele podążali przez Częstochowę, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Krakowie, sanktuarium Fatimskie w Zakopanem; w drodze na Nabożeństwo Fatimskie w Górkach Czciciele odwiedzili Niepokalanów i parafię na Bemowie w Warszawie; jesienią odbyła się pielgrzymka na Ziemię Kłodzką do Barda Śląskiego i Wambierzyc, w drodze Czciciele odwiedzili michalicką parafię w Sobocie.
 • 1999 r. - w marcu odbyła się czterodniowa pielgrzymka do Wiednia, której głównym celem była wizyta w parafii michalickiej Marie Hilfe w Wiedniu; na majową Fatimę do Miejsca Piastowego trasa wiodła przez Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice do ośrodka michalickiego w Łodygowicach, stąd przez slowacką "Częstochowę" w Levocy do Miejsca Piastowego; we wrześniu Czciciele pielgrzymowali przez Gietrzwałd i Świętą Lipkę, aby udać się Krynicy Morskiej - Piaski do nowej placówki michalickiej nad morzem; w swych wędrówkach Czciciele nie zapominają o Siostrach Michalitkach, pracujących także w toruńskiej parafii. Tradycją stały się odwiedziny w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym. Ponadto Czciciele odwiedzili domy sióstr michalitek w Jaśle i Częstochowie.
 • 2000 r. - Czcicieli św. Michała Archanioła po raz siódmy pielgrzymowali do Miejsca Piastowego. Tym razem przez ośrodek michalicki w Borszczowie na Ukrainie.
 • 2001 r. - odbyła się pielgrzymka do Miejca Piastowego, która wiodła przez Pragę w Czechach. Po drodze Czciciele odwielili michalickie parafie w Pewli Małej i Pewli Ślemieńskiej k. Żywca jak również Sanktuarim w Kalwarii Zebrzydowskiej; we wrześniu Czciciele udali się na Piegrzymkę do Wilna, po drodze odwiedzili michalickie parafie na Białorusi w Szydłowicach i Wasiliszkach. Pielgrzymka zwiedziła również Grodno.
 • 2002 r. Pielgrzymka do Miejsca Piastowego na I nabożeństwo fatimskie i zjazd Czcicieli św. Michała Archanioła. Trasa wiodła przez: Częstochowę, Kraków - Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską, Pewlę Ślemiędzką i Pewlę Małą. Na Słowacji odwiedziliśmy miejscowości: Rajecka Lesna - Betlejem Słowackie i Gabcikovo nad Dunajem. Potem Węgry - Budapeszt z bazyliką św. Stefana i znów na Słowacji sanktuarium w Levoczy. Uroczystości w Miejscu Piastowym, odwiedzenie Krosna a w drodze powrotnej odwiedzamy rodzinny dom księdza proboszcza w parafii Michalczowa nad jeziorem Rożnowskim.
 • 2002 r. Pielgrzymka we wrześniu prowadziła przez Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków - Łagiewniki, Seminarium Księży Michalitów, Sukiennice, Katedra. W następnym dniu droga krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej. W drodze powrotnej wstępujemy do Wadowic i jeszcze raz na Jasną Górę.
 • 2003 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego. Trasa prowadziła przez miejsca związane z życiem i pracą ks. Bronisława Markiewicza. Po drodze zwiedzamy również inne sanktuaria. Kałków - Godów, Święty Krzyż, Nowa Słupia, Stalowa Wola i miejscowość Gać, gdzie pracował bł. ks. B.Markiewicz, potem Harta i Błażowa, gdzie urodził się ks. Markiewicz. Tuligłowy i wjazd na Ukrainę do Lwowa. Na następny dzień Prałkowce, gdzie odwiedzamy sanktuarium Matki Boskiej Zbaraskiej. Po zwiedzeniu Przemyśla trasa prowadzi przez Bieszczady, zaporę na Solinie do Miejsca Piastowego. To jest nasza 10 pielgrzymka na uroczystości Matki Bożej Fatimskiej, więc zostaliśmy uhonorowani możliwością obsłużenia całej liturgii.
 • 2003 r. Pielgrzymka wrześniowa to sanktuaria Maryjne Ziemi Kłodzkiej. Zaczęliśmy od Liczenia, potem Góra św. Anny, następnie Biedrzychowice - miejsce urodzenia matki Anny Kaworek - założycielki żeńskiego Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Następnie wypad przez granicę do Czech, zwiedzamy Pragę. W Polsce zwiedzamy Czermnę, Góry Stołowe, gdzie odprawiamy mszę św. w lesie. Na trasie mamy Wambierzyce, Bardo i Duszniki. W ostatnim dniu, w drodze do Torunia, w miejscowości Pławna zatrzymujemy się na mszę św. Jest to bardzo uroczysta msza, bo wypada 28 września dokładnie w dniu 17 rocznicy święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza Piotra Bieńka, który pielgrzymuje z nami.
 • 2004 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego na rozpoczęcie nabożeństw ku czci Matki Boskiej Fatimskiej oraz na IV zjazd Czcicieli św. Michała Archanioła.
  Jedziemy przez Litwę, Soleczniki i Wilno. Potem na Łotwę do Rygi. Odwiedzamy kościół św. Alberta i tu uczestniczymy we mszy św. Na Łotwie jest więcej kościołów protestanckich niż katolickich. Na drugi dzień na Litwie zwiedzamy Troki. W piątym dniu zwiedzamy Kodeń i modlimy się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej. Po nawiedzeniu jeszcze jednego sanktuarium w Janowie Lubelskim jedziemy do Miejsca Piastowego. Zwiedzamy jeszcze uzdrowisko w Iwoniczu Zdroju.
 • 2004 r. Jesienna pielgrzymka do Górek wiedzie przez Niepokalanów, Warszawa-Struga Wydawnictwo Michalineum, Warszawa - Żoliborz parafia św. Stanisława Kostki, gdzie pochowany jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, potem parafia na Bemowie, którą prowadzą księża michalici. Następnego dnia zwiedzanie Kazimierza Dolnego, a wieczorem uroczystości kończące nabożeństwa fatimskie w 2004 r. w Górkach z udziałem ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego. W drodze powrotnej odwiedzamy bardzo gościnną parafię Młochowo.
 • 2005 r. Pielgrzymka majowa wiodła przez: Święty Krzyż, gdzie sanktuarium prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Potem przez parafię michalicką w Nowej Słupi a następnie Kałków-Godów. W następnym dniu odwiedzamy Niepołomice i Kopalnię Soli w Wieliczce. Przed uroczystościami w Miejscu Piastowym odwiedzamy jeszcze Duklę i Komańczę - miejsce, gdzie więziony by ks. kardynał Stefan Wyszyński. W drodze powrotnej, jak co roku, zatrzymujemy się w Dębówcu, gdzie księża saletyni prowadzą sanktuarium Matki Boskiej z La Salette.
 • 2005 r. Pielgrzymka jesienna odbyła się w dniach 9 - 11 września do Miejsca Piastowego na uroczystość dziękczynną za beatyfikację ks. Bronisława Markiewicza.
 • 2006 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego wiodła przez sanktuaria Matki Bożej: Gidle i przez Jasną Górę. Potem Pawlikowice, Kraków i Łagiewniki - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Zakopane - Krzeptówki. W następnym dniu nawiedzenie Dukli i Dębówca. Po uroczystościach w Miejscu Piastowym powrót w niedzielę przez Kałków - Godów do Torunia.
 • 2006 r. Pielgrzymka jesienna po Polsce północnej prowadziła przez sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie i w Świętej Lipce. Potem Stoczek Królewski - więzienie kardynała Stefana Wyszyńskiego i Frombork. Następnym przystankiem była Krynica Morska i Piaski - parafia michalicka podległa Toruniowi. W drodze powrotnej sanktuarium w Swarzewie, spacer po Helu i krótki przystanek w Piasecznie u Matki Boskiej Królowej Pomorza.
 • 2007 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego wiodła przez Austrię, Słowację i Polskę. W Wiedniu na Kahlenbergu uczestniczyliśmy w mszy świętej. Na Słowacji nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej w Levoczy. W Miejscu Piastowym po uroczystościach fatimskich modliliśmy się przy sarkofagu błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. W drodze powrotnej byliśmy w Tarnowcu k/Jasła. Tam jest sanktuarium promocji życia.
 • 2007 r. Pielgrzymka jesienna do Miejsca Piastowego odbyła się w dniach 27 - 30 września i wiodła przez Warszawę, Kodeń, Zamość, Przemyśl. Głównym celem było uczestnictwo w uroczystościach ogłoszenia kościoła rektoralnego „na Górce" w Miejscu Piastowym Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Bronisława Markiewicza. W Warszawie uczestnicy odwiedzili grób Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki oraz parafię michalicką na Bemowie. Zamość i Przemyśl zwiedzali z przewodnikiem.
 • 2008 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego wiodła przez Częstochowę, Wadowice Kalwarię Zebrzydowską i Rycerkę Górną. Na Słowacji nawiedziliśmy sanktuarium Matki Boskiej Frivaldzkiej. Potem Beskid Żywiecki i nawiedzenie parafii michalickiej w Pewli. W następnym dniu było zwiedzanie Bratysławy na Słowacji. W programie było również nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.
 • 2009 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego. Trasa prowadziła przez Stalową Wolę do Lwowa. Tam zwiedzaliśmy dworzec kolejowy, kościół św. Elżbiety, Politechnikę Lwowską, Uniwersytet Jana Kazimierza, Pałac Potockich, Teatr Opery i Baletu, pomnik Mickiewicza, Katedrę, gdzie król Jan Kazimierz składał śluby, Rynek Główny z renesansowymi kamieniczkami i komnaty królewskie Jana III Sobieskiego. Następnego dnia dalej zwiedzaliśmy miasto i byliśmy na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich. Powrót do Polski i zwiedzanie Jasienia, Iwonicza Zdroju oraz udział w uroczystościach fatimskich w Miejscu Piastowym.
 • 2009 r. Pielgrzymka jesienna prowadziła do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Pierwszy postój był w sanktuarium w Gietrzwałdzie. W Wilnie były życzenia i gratulacje jubilatom, bo dwie pary małżeńskie obchodziły rocznice ślubu. Jedni 25-lecie, a drudzy 40-lecie małżeństwa. Nawiedzamy Cmentarz na Rosie, modlimy się przed obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie, potem zwiedzamy dalej katedrę i inne zabytki. Potem jedziemy do Trok i zwiedzamy zamek książęcy. W kościele św. Anny odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. A o godz. 17.00 mamy zamówioną mszę św., przed Matką Boską Ostrobramską, którą odprawia nasz ks. proboszcz. W drodze powrotnej odwiedzamy Studzienniczą, gdzie był Jan Paweł II, kiedy wędrował po jeziorach augustowskich.
 • 2010 r. Pielgrzymka majowa do Miejsca Piastowego. Tym razem trasa pielgrzymki prowadziła przez Częstochowę, Pewel Małą - parafię michalicką i Rycerkę Górną w Beskidzie Żywieckim. Następnym etapem była Słowacja i sanktuarium Matki Bożej Frivaldzkiej w Rajeckie Lesnej. Potem Węgry i Budapeszt z nawiedzeniem katedry św. Stefana. W drodze powrotnej W Levoczy odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej czczone przez Słowaków tak, jak u nas Częstochowa. W sobotę spacer po Iwoniczu, a wieczorem uroczystości fatimskie w Miejscu Piastowym na „Górce". Tu widać duży udział członków naszej grupy w całej liturgii uroczystości.
 • 2010 r. Pielgrzymka jesienna. Tym razem zaczynaliśmy od Pelplina, dawniejszej siedziby naszych biskupów. Po obejrzeniu pięknej, zabytkowej katedry, pojechaliśmy do Gdańska - Oliwy, gdzie wysłuchaliśmy koncertu organowego. Zwiedziliśmy park i palmiarnię. Do Wejherowa dojechaliśmy na kawę i chwilę odpoczynku i zwiedzanie miasta, a potem wspaniała modlitwa Drogi Krzyżowej na dróżkach Kalwarii Wejherowskiej. Procesję prowadził i przewodniczył modlitwie miejscowy o. franciszkanin. W drugim dniu byliśmy w Fokarium na Helu w czasie karmienia fok. Oglądaliśmy bardzo ciekawe popisy fok w czasie karmienia i zabiegów pielęgnacyjnych. W drodze do domu odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Na koniec odwiedziliśmy molo w Sopocie.

Czciciele św. Michała Archanioła spotykają się w pierwszy wtorek miesiąca na Mszy św. o godz. 18:00.

Opiekun grupy: ks. Proboszcz Robert Giza