Archiwum

Słowo Proboszcza

2014-01-05

Sprawozdanie za 2013 rok.

Słowo Proboszcza

2014-02-23

Wielki Post : Środa Popielcowa Msze św. o 7.00, 8.00, 10.00, 16.30, 18.00 i 19.30 dla ludzi pracy. Droga Krzyżowa - piątki 16.30 dla dzieci, 17.30 dla dorosłych. Gorzkie Żale niedziela - 17.00

Słowo Proboszcza

2014-03-09

Wielki Post :  Droga Krzyżowa - piątki 16.30 dla dzieci, 17.30 dla dorosłych. Gorzkie Żale niedziela - 17.00

Słowo Proboszcza

2014-03-23

Wielki Post :  Droga Krzyżowa - piątki 16.30 dla dzieci, 17.30 dla dorosłych. Gorzkie Żale niedziela - 17.00

Słowo Proboszcza

2014-04-27

Nabożeństwa majowe o 17:30

Słowo Proboszcza

2016-01-03

Sprawozdanie za 2015 rok

Słowo Proboszcza

2016-05-22

W tym roku procesja Bożego Ciała odbędzie się do południa. Msze św. wtym dniu tak jak w niedzielę: 7:30, 9:30 po tej Mszy św. wyruszy procesja eucharystyczna Bożego Ciała, nie będzie Mszy św. o 11:00, 11:15 (dla przedszkolaków), następne Msze św. o godz.12:30, 15:00 i 18:00. Procesja przejdzie ulicami: Rybaki, Konopnickiej, Mickiewicza i Klonowica.

Słowo Proboszcza

2017-01-06

Sprawozdanie za rok 2016

Ogłoszeia duszpasterskie na III niedzielę Adwentu

2016-12-11

Msze św. z naukami rekolekcyjnymi w niedzielę na wszystkich Mszach św. oraz  w poniedziałek i wtorek o godz. 7:00, 8:00, i 18:00.

Ogłoszenia duszpasterskie na V niedzielę zwykłą

2016-02-07

Msze św. w Środę Popielcową o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30 dla ludzi pracy.

Św. Michał z Gargano na Rybakach

2013-05-19

W dniach 10 – 12 maja 2013 roku w parafii p.w. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza gościliśmy przez trzy dni figurę św. Michała Archanioła z Włoch, z góry Gargano z Groty Objawień.

Siostry Michalitki opuszczają Toruń

2014-06-08

Pożegnanie sióstr odbędzie się 29 czerwca na Mszy św. o godz. 12:30

Wakacje w Rycerce

Wakacje w Rycerce

2011-08-07

Ośrodek Wypoczynkowy „Michael" w Rycerce Górnej - to miejsce tegorocznych obozów Liturgicznej Służby Ołtarza. Pierwszy turnus (12-21 lipca) jest już za nami. Jego moderatorem był ks. Kazimierz Joniec. Pomagali mu: dk. Grzegorz Krężel i kl. Marcin Swół z michalickiego seminarium w Krakowie (odpowiedzialni za liturgię), p. Nina z Pawlikowic (odpowiedzialna za śpiew), p. Ewa z Torunia (odpowiedzialna za tyle rzeczy, że szok) oraz kadra wychowawców (też toruńczycy).

I Komunia Święta - informacje

2013-04-21

Próby przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej .

Katechezy o Eucharystii - 1

2010-02-21

Niedzielna Eucharystia - radosne spotkanie, czy tylko uciążliwy „obowiązek niedzielny?

Katechezy o Eucharystii - 2

2010-02-28

„Dom mój będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów". Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę do uczestnictwa w niedzielnej mszy św. przygotowujemy się od wczesnego dzieciństwa. Na czym to przygotowanie polega? Jakie są jego etapy? Jak jest w tym rola rodziców i opiekunów dziecka? Na czym polega ich wychowawcze oddziaływanie w tym zakresie? Kto nas zaprasza do parafialnego kościoła? Co oznacza nasze gromadzenie się w kościele? Jak powinniśmy się zachować, gdy przekraczamy progi świątyni?

Katechezy o Eucharystii - 3

2010-03-07

Katecheza 4. Krzyż znakiem przynależności do Chrystusa
W poprzedniej katechezie zwróciliśmy uwagę na sens i treść uroczystej procesji wejścia. Kapłan z asystą, poprzedzani krzyżem, udaj ą się do ołtarza. Kapłan ze czcią całuje ołtarz. Próbowaliśmy zgłębić sens znaku ucałowania ołtarza. W najbliższej katechezie zwrócimy uwagę na znaczenie znaku krzyża św., który czyni kapłan rozpoczynając Eucharystię. Co ten gest i znak oznacza? Jakie treści przynosi on nie tylko w tej konkretnej mszy św., ale i dla naszej codzienności?
Przeżywamy Wielki Post. Zbliżamy się już do jego zwieńczenia w Wielkim Tygodniu. Dlatego oczy nasze zwracamy w stronę krzyża, „na którym zawisło zbawienie świata".

Katechezy o Eucharystii - 4

2010-03-21

Krzyż znakiem przynależności do Chrystusa

Dziś zwrócimy uwagę na znaczenie znaku krzyża św., który czyni kapłan rozpoczynając Eucharystię. Co ten gest i znak oznacza? Jakie treści przynosi on nie tylko w tej konkretnej mszy św., ale i dla naszej codzienności?
Przeżywamy Wielki Post. Zbliżamy się już do jego zwieńczenia w Wielkim Tygodniu. Dlatego oczy nasze zwracamy w stronę krzyża, „na którym zawisło zbawienie świata".

Katechezy o Eucharystii - 5

2010-04-11

Katecheza 5. „Pan z wami".

Katechezy o Eucharystii - 6

2010-04-18

Katechezy o Eucharystii - 6 „Że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem".

Na początku mszy ś w., zaraz po pieśni na wejście, znaku krzyża św. i pozdrowieniu wiernych przez kapłana, następuje akt pokutny. Przyznajemy publicznie, że jesteśmy grzeszni, że często zrywamy więzi z Bogiem i braćmi, że potrzebujemy miłosierdzia i pojednania nie tylko z przebaczającym Ojcem, ale i ze społecznością. Czy rzeczywiście powinniśmy do tego przyznawać się publicznie, głośno? Czy powinniśmy prosić o przebaczenie, pojednać się z Bogiem i ludźmi? Współczesny człowiek przecież niechętnie przyznaje się do swoich grzechów czy zwykłych słabości. Jaka jest moja postawa? Czy stać mnie na spojrzenie na siebie w prawdzie? Czy wiem, że Jezus przychodzi, aby w Eucharystii obdarzyć nas przebaczającym miłosierdziem Ojca?

Katechezy o Eucharystii - 7

2010-05-09

Katecheza 7. „Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca" (Flp 2, 11)

W uroczystości, niedzielę, czy w niektóre święta odmawiamy lub śpiewamy w kościele hymn: Chwała na wysokości Bogu. Należy on do najstarszych modlitw Kościoła. Powstał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy kształtowała się duchowość chrześcijan i gdy rodził się kształt liturgii, zwłaszcza liturgii mszy św. Ciekawe jest jego pochodzenie i bardzo bogata treść. Jego podstawowe idee dobrze wyraził św. Paweł w Liście do Filipian, gdy w hymnie na cześć Chrystusa Boga-Człowieka napisał: „Jezus Chrystusa jest PANEM ku chwale Boga Ojca (2, 11). W kolejnej katechezie przyjrzymy się bogactwu treści tej pięknej modlitwy Kościoła uwielbiającej Boga, naszego Zbawiciela.

Katechezy o Eucharystii - 8

2010-05-30

W czasie niszy ś w. kapłan kilkakrotnie wzywa wszystkich zebranych słowami: „Módlmy się". Pierwszy raz czyni to po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu". W imieniu wszystkich zgromadzonych przedstawia Bogu modlitwę wspólnoty i ciche, wewnętrzne błagania każdego z zebranych z osobna. Tych wezwań do modlitwy jest we mszy św. więcej, kierujemy je do Boga po wyznaniu naszej wiary, łączymy się w modlitwie „Ojcze nasz", gdy przygotowujemy się do przyjęcia Komunii św. oraz gdy kończymy mszę św. przed uroczystym błogosławieństwem
Msza św. jest nie tylko najpiękniejszą modlitwą do Boga, ona jest wspaniałą szkołą modlitwy, nie tylko wspólnotowej, ale i osobistej. Czy jestem człowiekiem modlitwy, osobistej rozmowy z Bogiem pełnym Miłości? Czy wielbię Boga z radością we wspólnocie wierzących w Chrystusa?

Katechezy o Eucharystii - 9

2010-06-06

Już w katechezie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. uczymy, że Jezus jest na różny sposób obecny w Zgromadzeniu Eucharystycznym: - pod postaciami chleba i wina, w słowie Bożym, w osobie kapłana sprawującego Eucharystię, we wspólnocie wiernych obecnych podczas zgromadzenia liturgicznego.
Dziś chcemy zwrócić naszą uwagę na Jego obecność w słowie Bożym. Podczas mszy św. księga Ewangelii jest niekiedy uroczyście wnoszona, podczas liturgii jest okadzana, biskup po odczytaniu Ewangelii przez diakona, księgą czytań, czyli ewangeliarzem, błogosławi zgromadzonych na mszy św. Postawmy sobie kilka pytań: Co wiemy o czytaniu słowa Bożego podczas mszy św.? Dlaczego ta część mszy św. nazywa się Liturgią Słowa? Jak odbieramy czytanie słowa Bożego? Jak jest nasza odpowiedź na słowo Boże? To tylko niektóre z pytań, jakie chcemy sobie postawić.

Katechezy o Eucharystii - 10

2010-06-13

„Żywe jest słowo Boże i skuteczne" (Hbr 4, 12).

Liturgia mszy św. zaprasza nas do stołu słowa Bożego i stołu Eucharystii. Stół słowa Bożego to ołtarz, na którym Jezus ofiaruje się Bogu Ojcu za nas, za świat cały w bezkrwawej ofierze Ciała i Krwi swojej. Stół słowa to ambona, czy pulpit, gdzie czytane jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i głoszona homilia, kazanie, konferencja czy katecheza. Spotkanie z Chrystusem w Komunii ś w. powinno być zawsze poprzedzone spotkaniem z Nim w Jego Słowie, które On głosi do nas każdej niedzieli. On przychodzi, aby oczyszczać i zbawiać mocą swego Słowa. Czy jestem świadomy, że to sam Jezus mówi do mnie? Czy gotów jestem otworzyć serce, umysł, sumienie na moc tego Słowa, które może mnie przemienić?

Katechezy o Eucharystii - 11

2010-06-20

Dlaczego w czasie mszy św. czytamy fragmenty z Pisma św. Starego Testamentu?
W katechezie podczas najbliższej niedzieli (12 w ciągu roku liturgicznego) zastanowimy się nad próbą odpowiedzi na niełatwe pytanie: dlaczego Kościół proponuje nam w I czytaniu niedzielnej liturgii słowa Bożego najczęściej fragmenty ze Starego Testamentu? Przecież jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, a Jego nauka jest zawarta na kartach Nowego Testamentu. A poza tym teksty Starego Testamentu są bardzo często trudne do zrozumienia, pochodzą z obcego nam obszaru kulturowego, innej mentalności. Dlaczego musimy tego słuchać? Lubimy ładne teksty psalmów, ale dziwią nas niekiedy teksty opisujące słabości ludzi tamtej epoki, opisy wojen, dziwnych, niekiedy gorszących zachowań, zdrad. Jaki ma to sens?

Katechezy o Eucharystii - 12

2010-06-27

W ostatniej katechezie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego w czasie mszy św. czytamy fragmenty Pisma św. ze Starego Testamentu?". Już wiemy, że Bóg w Starym Testamencie objawił nam ważne prawdy zbawcze, że poznaliśmy Go jako Stwórcę świata i człowieka, jako pełnego miłości Ojca, który pragnie zbawić swój lud. Daje człowiekowi prawo moralne zawarte w Dekalogu, prowadzi i przygotowuje na przyjście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Bóg w Jezusie Chrystusie, w niczym nie umniejszając swego bóstwa staje się człowiekiem, po to, aby z spotkać się z ludźmi obdarzając ich bezgraniczna miłością- aż do ofiary krzyżowej. Przez słowo Jezusa zapisane w Ewangeliach Bóg nie tylko przemawia do tych, którzy byli nad Jeziorem Genezaret, słuchali Kazania na górze, ale przemawia dziś słowem Ewangelii do mnie, do ciebie, do każdego człowieka, który nie zamyka się na miłość.

Katechezy o Eucharystii - 13

2010-09-19

Dzisiaj pomówimy o tym czytaniu, które jest między czytaniem pierwszym ze Starego Testamentu a czytaniem wziętym z ewangelii. To drugie czytanie jest zaczerpnięte z Nowego Testamentu, najczęściej z Listów apostołów oraz z Dziejów Apostolskich. Dziś skoncentrujemy się na znaczeniu czytań z Listów apostolskich, szczególnie z Listów św. Pawła.

Katechezy o Eucharystii - 14

2010-09-26

Odchodzący do Ojca Niebieskiego Jezus Chrystus przed swoim Wniebowstąpieniem przekazał uczniom nakaz misyjny: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20.

Katechezy o Eucharystii - 15

2010-10-03

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu -
Psalm responsoryjny, Alleluja

Katechezy o Eucharystii - 16

2010-10-10

Jest taki moment we mszy św., gdy po homilii i chwili milczenia, podczas której skupiamy się nad treścią usłyszanego słowa Bożego, kapłan wzywa wspólnotę eucharystyczną do złożenia wyznania wiary. Odmawiamy wtedy „Wierzę w jednego Boga".

Katechezy o Eucharystii - 17

2010-10-17

Jednym z czynników, który ma wpływ nie tylko na jakość naszej wiary religijnej, ale i na całe nasze życie, na nasz stosunek do samego siebie, do innych ludzi, jest obraz Boga, który nosimy w sobie, w naszym umyśle i w naszym sercu. To, jaki mamy obraz Boga przesądza w zasadzie o naszej relacji z Bogiem, o jakości naszej wiary, a także o naszym stosunku do życia. To bardzo ważne i decydujące na całe niemal życie.

Katechezy o Eucharystii - 18

2010-10-24

Jest taki moment we mszy św., gdy po odmówieniu wyznania wiary, kapłan przewodniczący liturgii mszy św., wzywa do wspólnej modlitwy. Została ona nazwana modlitwą wiernych lub powszechną.

Katechezy o Eucharystii - 19

2010-10-31

Modlitwa powszechna, którą odmawiamy po wyznaniu wiary kończy I część mszy św. zwaną liturgią słowa. Zaczyna się część II - liturgia eucharystyczna. Część ta zaczyna się obrzędem przygotowania darów. Ministranci przynoszą do ołtarza chleb i wino. Jeśli liturgia mszy św. jest sprawowana uroczyście, dary przynosi się do ołtarza procesjonalnie.

Katechezy o Eucharystii - 20

2010-11-07

Od początków historii człowieka chleb był nie tylko pokarmem podtrzymującym życie i siły, ale stanowił też symbol życia, ludzkiego losu, oznaczał też wszystko, co pomaga podtrzymać życie.

Katechezy o Eucharystii - 21

2010-11-14

Misterium wody i wina. Wypełniając wolę Zbawiciela, który w Wieczerniku wziął kielich z winem i mówił: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28), Kościół przynosi na ołtarz także kielich z winem. Tak więc chleb i wino mocą Bożą w czasie przeistoczenia stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Jezus ofiaruje się za nas Ojcu Niebieskiemu we czasie każdej mszy św.

Katechezy o Eucharystii - 22

2010-11-21

Katechezy o przygotowaniu darów ofiarnych zwróciły naszą uwagę na temat społecznej odpowiedzialności za wspólnotę wiary. Obecność w życiu Kościoła, zwłaszcza udział w liturgii mszy św., dopiero wtedy odnajduje pełny sens, gdy prowadzi do uczynków miłości braterskiej. Od początku chrześcijaństwa - jak to wskazaliśmy w katechezach - w czasie mszy św. składano dary chleba i wina, bo to materia Eucharystii. Składano także dary materialne jako pomoc ubogim oraz dary dla utrzymania świątyni i sprawowania w niej służby Bożej. Dlatego też liturgię przygotowania darów nazywa się często liturgią miłości.

Katechezy o Eucharystii - 23

2010-11-28

Obrzęd przygotowania darów, o którym mówiliśmy w kilku ostatnich katechezach, usposabia do wejścia w tę część mszy św., którą nazywamy modlitwą eucharystyczną. Rozpoczyna się ona od uroczystego śpiewu lub recytacji prefacji.

Katechezy o Eucharystii - 24

2010-12-05

Przed tygodniem próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, w jakim sensie msza św. jest sprawowaniem „pamiątki Pana"? Gdy mówimy o mszy św. często używamy określenia: Najświętsza Ofiara, ofiara mszy św., ofiara Chrystusa i Kościoła, ofiara Chrystusa i nasza ofiara. Dziś zastanówmy się przeto w jakim sensie msza św. jest ofiarą?

Katechezy o Eucharystii - 25

2010-12-12

W poprzedniej katechezie zastanawialiśmy się, co to znaczy, że msza św. jest prawdziwą ofiarą, ofiarą Chrystusa, Kościoła, a więc i naszą ofiarą. Dzisiaj pomówimy o innym, ważnym określeniu mszy św., które wiele mówi o jej istocie.
Jedną z pierwszych nazw mszy św. jest określenie jej jako „Eucharystia", czyli „dziękczynienie". Greckie słowo eucharistia - znaczy właśnie dziękczynienie.


Katechezy o Eucharystii - 26

2011-01-09

Pierwszym akcentem tej modlitwy jest radosny tekst prefacji. Kończy się ona pełnym mocy śpiewem:
„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości".

Katechezy o Eucharystii - 27

2011-01-16

Nadchodzi taki moment w liturgii mszy św., który słusznie bywa nazywany jej centrum, wyrażający to, co w niej jest najważniejsze. Kiedy zgromadzeni na mszy św. odśpiewają uroczyste i trzykrotne „Święty", kapłan rozpoczyna modlitwę eucharystyczną, w trakcie której mamy opowiadanie o ustanowieniu przez Chrystusa Eucharystii, następuje wtedy to, co stanowi istotę mszy św.: słowa konsekracji, czyli przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa oraz podniesienie.

Katechezy o Eucharystii - 28

2011-01-23

W modlitwie eucharystycznej, podczas której następuje konsekracja, czyli przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa, następuje obrzęd, który nazywany bywa podniesieniem. Ministranci dzwonią dzwonkami, gongiem, a wierni przeważnie klękają, kapłan mówi wolno i wyraźnie słowami Jezusa z Wieczernika formułę konsekracji. Następnie ukazuje każdą z Postaci: Hostię, czyli Ciało Pana, a następnie Kielich z jego Przenajświętszą Krwią. Jak się wtedy zachować, jaką przyjąć postawę, jakimi słowami się modlić? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta, ale może warto głębiej się nad tym zastanowić.

Katechezy o Eucharystii - 29

2011-02-06

Zanim kapłan przystąpi do obrzędu konsekracji chleba i wina wyciąga nad nimi ręce i odmawia modlitwę błagalną. Oto ta modlitwa wzięta z IV Modlitwy eucharystycznej: „Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby stały się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza". Modlitwa ta w liturgii mszy św. nazywa się epiklezą- termin ten jest wzięty z języka greckiego (epíklesis) i oznacza wzywanie Boga.

Katechezy o Eucharystii - 30

2011-02-13

Po przeistoczeniu i podniesieniu kapłan rozpoczyna jedno z czterech wezwań, czyli aklamacji. Oto one:
Kapłan: Oto wielka tajemnica wiary.

Katechezy o Eucharystii - 31

2011-02-20

W kanonie mszy św. we wszystkich modlitwach eucharystycznych jest wspomniana Najświętsza Maryja Panna. Oto ten fragment odmawiany po przeistoczeniu i podniesieniu: „Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją" (II Modlitwa eucharystyczna).
Nie dziwi nas obecność imienia Maryi w tekstach modlitw odmawianych podczas Eucharystii. Maryja jest przecież obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła od początku realizacji planu zbawienia człowieka.

Katechezy o Eucharystii - 33

2011-03-06

Po przeistoczeniu i podniesieniu, wspólnota zgromadzonych na mszy św. składa Ojcu Niebieskiemu „żywą i świętą ofiarę", którą jest Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To On za nas i za cały świat ofiaruje się w tej Eucharystii swojemu Ojcu. Wtedy to wspólnota zgromadzonych na mszy św. zanosi do Boga gorące modlitwy, pośród których wołamy: „Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi" (III modlitwa eucharystyczna), „Pamiętaj, Boże, o twoim Kościele na całej ziemi"...

Katechezy o Eucharystii - 37

2011-05-08

W bardzo ważnym momencie, w mowie pożegnalnej w wieczerniku Jezus mówił do swoich uczniów: „Pokój zostawiam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka" (J 14, 27).

Katechezy o Eucharystii - 38

2011-05-15

Zwróćmy dziś uwagę na słowa: Baranku Boży...

Katechezy o Eucharystii - 39

2011-09-11

Podczas każdej mszy św. jesteśmy wzywani do postawy gotowości na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

Katechezy o Eucharystii - 40

2011-09-18

Co oznacza śpiew: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie?

Katechezy o Eucharystii - 41

2011-10-16

„Ojcze nasz" - jak to słyszeliśmy w ostatniej katechezie, jest podstawową i najważniejszą modlitwą chrześcijanina. Od początku chrześcijaństwa została włączona do tekstów liturgii mszy św. Jest modlitwą ściśle związaną z tajemnicą ofiary Jezusa Chrystusa, składanej za nas w sposób bezkrwawy, jak i modlitwą bezpośrednio przygotowującą nas do przyjęcia komunii św.

Katechezy o Eucharystii - 42

2011-09-18

„Ojcze nasz" - jak to słyszeliśmy w ostatniej katechezie, jest podstawową i najważniejszą modlitwą chrześcijanina. Od początku chrześcijaństwa została włączona do tekstów liturgii mszy św. Jest modlitwą ściśle związaną z tajemnicą ofiary Jezusa Chrystusa, składanej za nas w sposób bezkrwawy, jak i modlitwą bezpośrednio przygotowującą nas do przyjęcia komunii św.

Katechezy o Eucharystii - 43

2011-10-02

Podczas każdej mszy św. jesteśmy wzywani do postawy gotowości na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Mówimy przecież w wyznaniu wiary w czasie mszy św.: „I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych". A po podniesieniu wołamy: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale", albo: „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci".

Katechezy o Eucharystii - 44

2011-10-16

Zanim zgromadzeni na mszy św. rozpoczną modlitwę „Ojcze nasz", przygotowującą nas do przyjęcia Komunii sw., kapłan wprowadza wszystkich obecnych w jej odmawianie. W mszale jest kilka różnych propozycji tekstów takich wprowadzeń.

Katechezy o Eucharystii - 45

2011-10-16

W ostatniej katechezie mówiliśmy o dziecięctwie Bożym, zastanawialiśmy się co to znaczy, że jesteśmy Bożymi dziećmi...

Katechezy o Eucharystii - 46

2011-10-30

Kiedy wsłuchiwaliśmy się w treść naszych rozważań o Eucharystii, mogliśmy zauważyć jak bardzo często powraca w nich idea wspólnoty człowieka z Chrystusem...

Katechezy o Eucharystii - 47

2011-11-06

Mszę św. rozpoczęliśmy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyli znakiem krzyża św. I tak też ją kończymy, czyli błogosławieństwem.

Katechezy o Dekalogu - 2

2011-12-04

Zanim powiemy o Mojżeszu i wydarzeniach na Synaju, o przekazaniu tablic Przymierza, zechciejmy bardzo skrótowo umiejscowić te wydarzenia w historii, oczywiście pamiętając o tym, że przedstawiamy je w zgodzie z dzisiejszym stanem wiedzy, a także chronologią, w jakiej udało się ustalić te ważne zdarzenia.

Katechezy o Dekalogu - 3

2011-12-11

Zanim staniemy pod Górą Synaj, aby wczytać się w tablice Dziesięciu przykazań przekazanych przez Mojżesza, zechciejmy jeszcze przez moment wsłuchać się w rytm rozwoju wiary w Boga Jedynego i osobowego, jaki stał się udziałem potomków Abrahama.

Katechezy o Dekalogu - 4

2012-01-08

Zanim przejdziemy do dziejów Mojżesza i objawienia Dziesięciu Przykazań, zatrzymajmy się przy postaci Józefa, zwanego często Egipskim...

Katechezy o Dekalogu - 5

2012-01-15

Księga Rodzaju kończy się opisem śmierci Józefa Egipskiego, który odegrał tak ważną rolę w historii Egiptu i dziejach narodu Izraela...

Katechezy o Dekalogu - 6

2012-01-22

Dlaczego Pan Bóg prowadził ten lud tak długą drogą? Dlaczego czekały ich bardzo trudne przeżycia wędrówki przez nieprzyjazną człowiekowi pustynię?

Katechezy o Dekalogu - 7

2012-02-12

W naszej wędrówce w stronę Dekalogu znaleźliśmy się u stóp góry Synaj, która była miejscem objawienia dziesięciu przykazań...

Katechezy o Dekalogu - 8

2012-02-19

Przez Mojżesza otrzymaliśmy dziesięć przykazań - Dekalog jako normę życia religijno-moralnego. Nazwano przykazania Prawem Przymierza zawartego z Bogiem. Jak to powiedzieliśmy ostatnio - dziesięć przykazań to pierwszy dar Boga dla Narodu Wybranego, który wyszedł z niewoli egipskiej. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Izraela, ale i dla ludzkości.

Katechezy o Dekalogu - 9

2012-02-26

Dekalog zaczyna się prologiem: „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli". Rzadko wyjaśnia się sens tych słów wprowadzenia w Dekalog. Szkoda, bo nie wszyscy rozumieją, dlaczego przed przykazaniami są umieszczone słowa, coś w rodzaju prologu czy preambuły.

Katechezy o Dekalogu - 10

2012-03-04

Pierwsze przykazanie „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną" jest najbardziej podstawowym przykazaniem religii Izraela, a także i chrześcijaństwa.

Katechezy o Dekalogu - 11

2012-03-11

Bałwochwalstwo - jeden z najczęstszych grzechów współczesnego człowieka...

Katechezy o Dekalogu - 12

2012-03-18

Czy niewiara i ateizm jest grzechem?...

Katechezy o Dekalogu - 13

2012-04-15

Przykazanie I. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" - obowiązek wyznania wiary...

Katechezy o Dekalogu - 17

2012-05-20

Na początek warto przypomnieć, że II przykazanie Boże: „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno" przestrzega człowieka przed grzechem nadużywania imienia Bożego, znieważania Go, a zwłaszcza lekceważenia Jego woli - przykazań...

Katechezy o Dekalogu - 18

2012-05-27

„Dzień święty" - od świętowania szabatu do świętowania niedzieli

Katechezy o Dekalogu - 30

2012-11-18

Dramat eutanazji...

Katechezy o Dekalogu - 31

2012-12-02

Zabić można także słowem, milczeniem ...

 

Katechezy o Dekalogu - 32

2012-12-30

Dekalog 32. „Jestem pielęgniarką, nie chcę być grabarzem"

Katechezy o Dekalogu - 33

2012-12-30

Dekalog 33 - Czy życie jest warte, aby je przeżyć? - Samobójstwo

Katechezy o Dekalogu - 34

2013-01-13

Nie zabijajmy matki - Ziemi!

Katechezy o Dekalogu - 38

2013-02-10

„Nie cudzołóż" - Czy rzeczywiście ciało jest wrogiem duszy?

Katechezy o Dekalogu - 42

2013-03-17

„I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz" (J 8. 10)

Katechezy o Dekalogu - 45

2013-05-26

Nieuczciwość nasza codzienna

Katechezy o Dekalogu - 46

2013-05-26

Nie wystarczy się pomodlić… trzeba naprawić krzywdę

Katecheza o sakramentach 16 - Bierzmowanie 3

2014-02-09

16. Gdyby nie było zesłania Ducha Świętego…

Katechezy o sakramentach 18 - Bierzmowanie

2014-03-16

„Mam przecież na ziemi moich uczniów”

Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę Adwentu

2014-11-30

Roraty, czyli ADWENTOWA MSZA ŚW. MARYJNA w naszym kościele odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00. We wtorki, czwartki i soboty o godz. 7.00.

Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę Adwentu

2014-12-07

8 XII - Msze św. o 7:00, 8:00, 10:00, 18:00, od godz. 12:00 do 13:00 Godzina Łaski dla Świata. Po Mszy św. o godz. 18:00 Chór parafialny z parafii św. Józefa, wykona AKATYST.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI niedzielę zwykłą

2015-02-15

Msze św. z posypywaniem głowy popiołem na znak rozpoczęcia pokuty o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 16.30 dla dzieci, 18.00 i 19.30 dla ludzi pracy

Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę Wielkiego Postu

2015-02-22

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę Wielkiego Postu

2017-03-05

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę Wielkiego Postu

2015-03-01

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę Wielkiego Postu

2017-03-12

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę Wielkiego Postu

2015-03-08

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę Wielkiego Postu

2017-03-19

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę Wielkiego Postu

2015-03-15

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00

Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę Wielkiego Postu

2017-03-26

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 1 do 5 kwietnia.

Ogłoszenia duszpasterskie na V niedzielę Wielkiego Postu

2017-04-02

Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 1 do 5 kwietnia.

Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę Wielkanocną

2017-04-30

Koncert zespołu "Michael" po Mszy św. o godz. 11:00 i 18:00

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Zesłania Ducha Świętego

2015-05-24

Ogłoszenia i Dekret Wizytacyjny bp Józefa Szamockiego

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Trójcy Przenajświetszej

2017-06-11

Boże Ciało - procesja po Mszy św. o godz. 9:30

Ogłoszenia duszpasterskie na XI niedzielę zwykłą

2015-06-14

Chrzty w przyszłą niedzielę odbędą się na Mszy św. o godz. 11:00

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII niedzielę zwykłą

2015-06-28

Od 5 lipca Msze św.niedzielne 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 18:00. w dni powszednie 7:00, 8:00, 18:00

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV niedzielę zwykłą

2015-07-05

Nowy rozkład niedzielnych Mszy św. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 18:00 w dni powszednie Msze św. o 7:00, 8:00 i 18:00.

Ogłoszenia duszpasterskie na XV niedzielę zwykłą

2015-07-12

W poniedziałek zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Nowy rozkład niedzielnych Mszy św. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 18:00.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI niedzielę zwykłą

2015-07-19

Nowy rozkład niedzielnych Mszy św. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 18:00.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVII niedzielę zwykłą

2015-07-26

Nowy rozkład niedzielnych Mszy św. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 18:00.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI niedzielę zwykłą

2015-09-27

W Uroczystość św. Michała Archanioła Msze św. odpustowe w naszej świątyni o 7:00, 8:00, 10:00 i o 18:00.

Od czwartku nabożeństwa różańcowe o 17:30

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII niedzielę zwykłą

2015-10-05

Nabożeństwa różańcowe: dla dzieci, młodzieży i dorosłych codziennie o 17:30.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI niedzielę zwykłą

2015-11-01

Wszystkich Świętych - Msze św. - 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00, Dzień zaduszny - Msze św. - 7:00, 8:00, 18:00

 

Godzina Łaski

2014-11-28

Godzina Łaski, 8 grudnia, od 12:00 do 13:00

Ministranci w Trójmieście

2012-03-11

W drugim tygodniu ferii zimowych (23 lutego) młodzież naszej parafii, głównie ministranci i lektorzy byli na wycieczce w Gdańsku i Sopocie...

Majówka

2013-05-19

Udana Majowka w Górsku

Droga krzyżowa

2013-03-10

Droga krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30.

Komunikat na zakończenie Synodu

2015-11-01

Komunikat na zakończenie Synodu Biskupów o małżeństwie i rodzinie.

Kalendarz pastoralny 2012

2012-04-09

Ważniejsze wydarzenia w parafii w 2012 r. :

Prorok w Narodzie - Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

2010-01-31

30 stycznia obchodzimy świeto naszego patrona bł. ks. Bronisława Markiewicza. Przedstwiamy artykuł ks. Tadeusz Musza CSMA o Błogosławionym.

Ksiądz Markiewicz na Rybakach

2012-01-29

Kazanie ks. Piotra Prusakiewicza...

Kzanie o św. Michale Archaniele

2014-09-29

Kazanie ks. Marcina Kałwika CSMA o św. Michale Archaniele wygłoszone w Toruniu 29.09.2014.

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

2010-05-23

6 czerwca organizujemy wyjazd autokarowy na beatyfikację Sługi. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy. Informacje i zapisy w sklepiku parafialnym. Są jeszcze wolne miejsca

Miłosierni czynem

2016-04-24

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia

Leczenie niepłodności

2015-03-15

Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności.

In vitro - stanowisko Kościoła

2015-07-22

Stanowisko Kościoła w sprawie in vitro.

ABSTYNENCJA DZIECI TROSKĄ RODZINY, KOŚCIOŁA I NARODU

2015-07-26

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.

List pasterski Episkopatu Polski "Bezcenne dobro języka ojczystego"

2010-01-17

Wraz z rozwojem kultury masowej nasiliły się w ostatnich latach zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu - w telewizji i w radiu, w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych - widać wyraźnie upadek języka i obyczaju. Zjawiska te budzą uzasadniony niepokój.

Rok Miłosierdzia

2015-12-06

SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA TORUŃSKIEGO NA ROZPOCZĘCIE NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

Jan Paweł II – Papież Rodziny

2012-10-07

Jan Paweł II - Papież Rodziny
List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku

Abstynencja jest darem miłosci

2010-08-01

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 r.

Kochająca Matka zawsze trzeźwa

2014-07-27

KOCHAJĄCA MATKA ZAWSZE TRZEŹWA - Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014

List Biskupów na 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

2014-08-31

List Biskupów na 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Porta Fidei

2012-10-11

List apostolski w formie «motu proprio» PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

Orędzie na Wielki Post

2014-03-09

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU

Orędzie na Dzień Chorego 2016

2016-02-07

Orędzie Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r.

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013.

2013-12-01

Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Czekamy na rocznicę Chrztu Polski. Kanonizacja Jana Pawła II.

Osoby konsekrowwane

2015-01-25

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2015 roku.

GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ EWANGELIĘ O RODZINIE

2014-12-28

 List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły

2010-09-05

„Katecheza, będąc nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości, wzbogaca cały proces wychowawczy człowieka. (...) Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej" - podkreślają biskupi. List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły będzie odczytywany w kościołach w niedzielę, 5 września.

WYCHOWANIE NAŚLADOWANIEM MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI BOGA

2016-09-04

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania11-17 września 2016 r.

 

List pasterski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce 12-18 września 2011 r.

2011-09-04

"Wszyscy zacznijmy wychowywać" List pasterski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce 12-18 września 2011 r.

XIV DZIEŃ PAPIESKI 2014 „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”

2014-10-05

LIST EPISKOPATU POLSKI ZAPOWIADAJĄCY XIV DZIEŃ PAPIESKI 2014Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”

O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

2012-11-18

List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Pierwsza Komunia święta i Bierzmowanie - Komunikat

2011-09-04

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy,

Koncert zaduszkowy

2010-11-14


KONCERT ZADUSZKOWY, pn. „PUKAJĄC DO NIEBA BRAM" na którym wystąpi Halina Frąckowiak wraz z towarzyszącymi Jej artystami i muzykami. Koncert odbędzie się w Kościele Księży Michalitów na toruńskich Rybakach w najbliższy czwartek tj. 18 listopada 2010 r. o godz. 18.30. Wstęp wolny. Zapraszają Księża Michalici

Plan wizyty duszpasterskiej (kolędy)

2016-12-20

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy 27 grudnia 2016 r. a zakończymy 24 stycznia 2017 r.